Polski Angielski Lekcja 18 Nauka słownictwa

Angielski :: Lekcja 18. Dojazd: Gdzie?

loading

Słownictwo :: Angielski Polski

In back of
Za
In front of
Przed
Beside
Obok
First door on the right
Pierwsze drzwi po prawej
At the fourth light turn right
Na czwartym światłach skręcić w prawo
Do you understand me?
Rozumiesz mnie?
North
Północ
West
Zachód
South
Południe
East
Wschód
To the right
W prawo
To the left
W lewo
Is there an elevator?
Czy tam jest winda?
Where are the stairs?
Gdzie są schody?
In which direction?
W którym kierunku?
Second door on the left
Drugie drzwi na lewo
At the corner turn left
Za rogiem skręć w lewo