Polski Angielski Lekcja 17 Nauka słownictwa

Angielski :: Lekcja 17. Dojazd: Wzdłuż korytarza

loading

Słownictwo :: Angielski Polski

Straight ahead
Prosto
In the back
Za
To the front
Przed
Inside
Wewnątrz
Outside
Na zewnątrz
Here
Tutaj
There
Tam
Near
Blisko
Far
Daleko
Along the wall
Wzdłuż ściany
Around the corner
Za rogiem
At the desk
Przy biurku
In the line
Równolegle do
Downstairs
Na dół
Upstairs
Na górze
Down the hall
Wzdłuż korytarza