Polski Angielski Lekcja 3 Nauka słownictwa

Angielski :: Lekcja 3. Początek: Mów wolniej

loading

Słownictwo :: Angielski Polski

Speak slowly
Proszę mówić wolniej
I don't understand
Nie rozumiem
Do you understand?
Czy rozumiesz?
Sure
Oczywiście
Repeat, please
Proszę powtórzyć
Again
Jeszcze raz
Word by word
Słowo po słowie
Slowly
Powoli
How do you say?
Jak to powiedzieć?
What does it mean?
Co to oznacza?
What did you say?
Co Pan powiedział?
Do you have a question?
Czy masz pytanie?