Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Włoski :: Lekcja 101 Zatrudnienie: Ubieganie się o pracę

Słówka

Szukam pracy
Cerco lavoro
Czy mogę zobaczyć twoje CV?
Hai un curriculum vitae?
Oto moje CV
Ecco il mio curriculum vitae
Czy mogę skontaktować się z kimś, kto może Pana polecić?
Ci sono referenze che posso contattare?
Oto lista moich referencji
Ecco l’elenco delle mie referenze
Jakie masz doświadczenie?
Qual è la tua esperienza?
Jak długo pracujesz w tej branży?
Da quanto lavori in questo campo?
3 lata
Tre anni
Jestem po studiach
Ho finito le superiori
Ukończyłam college
Ho finito l’università
Szukam pracy w niepełnym wymiarze godzin
Cerco un lavoro part time
Chciałbym pracować na pełny etat
Vorrei un lavoro a tempo pieno
Czy oferujecie ubezpieczenie zdrowotne?
Offrite l’assicurazione medica?
Tak, po sześciu miesiącach pracy tutaj
Sì, dopo sei mesi di impiego