Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Portugalski :: Lekcja 106 Zatrudnienie: Wprowadzanie danych

Słówka

Szablon
Modelo (o)
Preferencje
Preferências (as)
Zaznacz pole wyboru
Marcar a caixa de seleção
Transfer plików
Transferência de arquivo (a)
Zaloguj się
Fazer logon
Nazwa użytkownika
Nome de usuário (o)
Hasło
Senha (a)
Podpis cyfrowy
Assinatura digital
Domena publiczna
Domínio público (o)
Baner
Faixa (a)
Ikona
Ícone (o)
Najczęściej zadawane pytania
Perguntas frequentes (as)