Polski Portugalski Lekcja 17 Nauka słownictwa

Portugalski :: Lekcja 17. Dojazd: Wzdłuż korytarza

loading

Słownictwo :: Portugalski Polski

Logo em frente
Prosto
No fundo
Za
Na frente
Przed
Dentro
Wewnątrz
Fora
Na zewnątrz
Aqui
Tutaj
Tam
Perto
Blisko
Longe
Daleko
Ao longo do muro
Wzdłuż ściany
Virando a esquina
Za rogiem
Na mesa
Przy biurku
Na linha
Równolegle do
Andar de baixo
Na dół
Andar de cima
Na górze
Seguindo pelo corredor
Wzdłuż korytarza