Polski Francuski Lekcja 108 Nauka słownictwa

Francuski :: Lekcja 108. Komputer: Terminologia Email

loading

Słownictwo :: Francuski Polski

Retour à la ligne automatique (le)
Zawijanie tekstu
Cyberespace (le)
Cyberprzestrzeń
Adresse email (la)
Adres e-mail
Carnet d’adresses (le)
Książka adresowa
Destinataire (le)
Odbiorca
Spam (le)
Spam
Répondre à tous
Odpowiedz wszystkim
Fichiers joints (les)
Załączone pliki
Joindre
Dołączać
En-têtes (les)
Nagłówki wiadomości
Objet (le)
Temat