Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Francuski :: Lekcja 106 Zatrudnienie: Wprowadzanie danych

Słówka

Pogrubiony (tekst)
Gras
Szablon
Modèle (le)
Preferencje
Préférences (les)
Zaznacz pole wyboru
Cocher la case
Transfer plików
Transfert de fichier (le)
Zaloguj się
Établir la connexion
Słowo kluczowe
Mot-clé (le)
Nazwa użytkownika
Nom d'utilisateur (le)
Hasło
Mot de passe (le)
Podpis cyfrowy
Signature numérique (la)
Domena publiczna
Domaine public (le)
Przepustowość
Bande passante (la)
Baner
Page d’ouverture (la)
Ikona
Icône (la)
Najczęściej zadawane pytania
Foire aux questions