Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Francuski :: Lekcja 105 Zatrudnienie: Terminologia nawigacji

Słówka

Wstecz
Précédent
Dalej
Suivant
Zapisz
Enregistrer
Przeglądaj
Naviguer
Pobierz
Télécharger
Uruchom
Exécuter
Kliknij
Cliquer
Przeciągnij
Glisser
Upuść
Déposer
Zaktualizowano
Mis à jour
Aktualizuj
Mettre à jour
Menu rozwijane
Menu déroulant (le)
Zatrzymaj
Arrêt (le)