Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Francuski :: Lekcja 103 Zatrudnienie: Korzystanie z Internetu

Słówka

Internet
Internet (le)
Łącze
Lien (le)
Hiperłącze
Hyperlien (le)
Usługodawca internetowy
Prestataire de service Internet (le)
Sieć
Réseau (le)
Witryna sieci Web
Site Web (le)
Strona internetowa
Page Web (la)
Adres strony internetowej (URL)
Adresse de page Web (la)
Bezpieczna strona internetowa
Site Web sécurisé (le)
Przeglądarka
Navigateur (le)
Wyszukiwarka
Moteur de recherche (le)
Bezpieczny serwer
Serveur sécurisé (le)