Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Francuski :: Lekcja 102 Zatrudnienie: Szukanie pracy

Słówka

Czy masz pozwolenie na pracę?
Avez-vous un permis de travail?
Mam pozwolenie na pracę
J’ai un permis de travail
Nie mam pozwolenia na pracę
Je n’ai pas de permis de travail
Kiedy możesz zacząć?
Quand pouvez-vous commencer?
Płacę dziesięć euro za godzinę
Je paie dix euros l’heure
Płacę w odstępach tygodniowych
Je vous paierai à la semaine
Miesięcznie
Par mois
Bądź tu o 8:00
Soyez là à huit heures du matin
Praca kończy się o 16:30
La journée se termine à seize heures trente
W soboty i w niedziele masz wolne
Vous aurez congé le samedi et le dimanche
W pracy obowiązuje strój roboczy
Vous devrez porter un uniforme
Robi się to w ten sposób
Faites comme ceci