Polski Francuski Lekcja 102 Nauka słownictwa

Francuski :: Lekcja 102. Zatrudnienie: Szukam pracy

loading

Słownictwo :: Francuski Polski

Avez-vous un permis de travail?
Czy masz pozwolenie pracy?
J’ai un permis de travail
Mam pozwolenie pracy
Je n’ai pas de permis de travail
Nie mam pozwolenia pracy
Quand pouvez-vous commencer?
Kiedy możesz zacząć?
Je paie dix euros l’heure
Płacę dziesięć euro na godzinę
Je vous paierai à la semaine
Płacę w odstępach tygodniowych
Par mois
Miesięcznie
Soyez là à huit heures du matin
Bądź tu o 8:00
La journée se termine à seize heures trente
Praca kończy się o 16.30
Vous aurez congé le samedi et le dimanche
W weekendy masz wolne
Vous devrez porter un uniforme
W pracy obowiązuje strój roboczy
Faites comme ceci
Robisz to w ten sposób