Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Francuski :: Lekcja 101 Zatrudnienie: Ubieganie się o pracę

Słówka

Szukam pracy
Je cherche un emploi
Czy mogę zobaczyć twoje CV?
Puis-je voir votre C.V.?
Oto moje CV
Voici mon C.V.
Czy mogę skontaktować się z kimś, kto może Pana polecić?
Avez-vous des références que je puisse contacter?
Oto lista moich referencji
Voici la liste de mes références
Jakie masz doświadczenie?
Combien d’expérience avez-vous?
Jak długo pracujesz w tej branży?
Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine?
3 lata
Trois ans
Jestem po studiach
Je suis diplômé de l’enseignement secondaire
Ukończyłam college
J’ai un diplôme universitaire
Szukam pracy w niepełnym wymiarze godzin
Je cherche un mi-temps
Chciałbym pracować na pełny etat
J’aimerais travailler à temps plein
Czy oferujecie ubezpieczenie zdrowotne?
Offrez-vous une assurance médicale?
Tak, po sześciu miesiącach pracy tutaj
Oui, après six mois d'emploi