Polski Francuski Lekcja 95 Nauka słownictwa

Francuski :: Lekcja 95. Lekarz: Rozmowa z lekarzem

loading

Słownictwo :: Francuski Polski

Avez-vous des béquilles?
Czy masz kule?
Entorse (la)
Zwichnięcie
Vous avez une fracture
Złamałeś kość
J'ai besoin d'un antidouleur
Potrzebuję czegoś przeciwbólowego
Je ne fais pas d’hypertension
Nie mam wysokiego ciśnienia
Je suis enceinte
Jestem w ciąży
J’ai des plaques rouges
Mam wysypkę
La blessure est infectée
Do rany wdało się zakarzenie
Regardez ce bleu
Spójrz na ten siniak
Grippe (la)
Grypa
J’ai un rhume
Przeziębiłem się
J’ai des frissons
Mam dreszcze
Où avez-vous mal?
Gdzie boli?
Partout
Wszędzie
Depuis combien êtes-vous dans cet état?
Od jak dawna tak się czujesz?
Je me sens comme ça depuis trois jours
Czuję się w ten sposób od trzech dni
Prenez-vous des médicaments?
Czy bierzesz jakieś leki?
Oui, pour le cœur
Tak, na moim sercu