Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Francuski :: Lekcja 95 Lekarz: Rozmowa z lekarzem

Słówka

Czy masz kule?
Avez-vous des béquilles?
Zwichnięcie
Entorse (la)
Złamałeś kość
Vous avez une fracture
Potrzebuję czegoś przeciwbólowego
J'ai besoin d'un antidouleur
Nie mam wysokiego ciśnienia
Je ne fais pas d’hypertension
Jestem w ciąży
Je suis enceinte
Mam wysypkę
J’ai des plaques rouges
Do rany wdało się zakażenie
La blessure est infectée
Spójrz na ten siniak
Regardez ce bleu
Grypa
Grippe (la)
Przeziębiłem się
J’ai un rhume
Mam dreszcze
J’ai des frissons
Gdzie boli?
Où avez-vous mal?
Wszędzie
Partout
Od jak dawna tak się czujesz?
Depuis combien êtes-vous dans cet état?
Czuję się tak od 3 dni
Je me sens comme ça depuis trois jours
Czy bierzesz jakieś leki?
Prenez-vous des médicaments?
Tak, na serce
Oui, pour le cœur