Polski Francuski Lekcja 3 Nauka słownictwa

Francuski :: Lekcja 3. Początek: Mów wolniej

loading

Słownictwo :: Francuski Polski

Parlez lentement
Proszę mówić wolniej
Je ne comprends pas
Nie rozumiem
Vous comprenez?
Czy rozumiesz?
Oui, bien sûr
Oczywiście
Répétez, s’il vous plaît
Proszę powtórzyć
Encore
Jeszcze raz
Mot à mot
Słowo po słowie
Lentement
Powoli
Comment dit-on?
Jak to powiedzieć?
Qu’est-ce que ça veut dire?
Co to oznacza?
Qu’avez-vous dit?
Co Pan powiedział?
Avez-vous des questions?
Czy masz pytanie?