Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Francuski :: Lekcja 3 Początek: Mów wolniej

Słówka

Proszę mówić wolniej
Parlez lentement
Nie rozumiem
Je ne comprends pas
Czy rozumiesz?
Vous comprenez?
Oczywiście
Oui, bien sûr
Proszę powtórzyć
Répétez, s’il vous plaît
Jeszcze raz
Encore
Słowo po słowie
Mot à mot
Powoli
Lentement
Jak to powiedzieć?
Comment dit-on?
Co to oznacza?
Qu’est-ce que ça veut dire?
Co Pan powiedział?
Qu’avez-vous dit?
Czy masz pytanie?
Avez-vous des questions?