Polski Niemiecki Lekcja 102 Nauka słownictwa

Niemiecki :: Lekcja 102. Zatrudnienie: Szukam pracy

loading

Słownictwo :: Niemiecki Polski

Haben Sie eine Arbeitserlaubnis?
Czy masz pozwolenie pracy?
Ich habe eine Arbeitserlaubnis
Mam pozwolenie pracy
Ich habe keine Arbeitserlaubnis
Nie mam pozwolenia pracy
Wann können Sie anfangen?
Kiedy możesz zacząć?
Ich zahle zehn Euro pro Stunde
Płacę dziesięć euro na godzinę
Ich zahle wöchentlich
Płacę w odstępach tygodniowych
Monatlich
Miesięcznie
Seien Sie um acht Uhr morgens hier
Bądź tu o 8:00
Die Arbeitszeit endet um vieruhrdreißig
Praca kończy się o 16.30
Sie haben samstags und sonntags frei
W weekendy masz wolne
Sie müssen Berufskleidung tragen
W pracy obowiązuje strój roboczy
Machen Sie es so
Robisz to w ten sposób