Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Niemiecki :: Lekcja 101 Zatrudnienie: Ubieganie się o pracę

Słówka

Szukam pracy
Ich suche Arbeit
Czy mogę zobaczyć twoje CV?
Kann ich Ihren Lebenslauf sehen?
Oto moje CV
Hier ist mein Lebenslauf
Czy mogę skontaktować się z kimś, kto może Pana polecić?
Haben Sie Referenzen, an die ich mich wenden kann?
Oto lista moich referencji
Hier ist eine Liste meiner Referenzen
Jakie masz doświadczenie?
Wie viel Erfahrung haben Sie?
Jak długo pracujesz w tej branży?
Wie lange arbeiten Sie bereits auf diesem Gebiet?
3 lata
Drei Jahre
Jestem po studiach
Ich habe Abitur
Ukończyłam college
Ich habe einen Hochschulabschluss
Szukam pracy w niepełnym wymiarze godzin
Ich suche eine Teilzeitstelle
Chciałbym pracować na pełny etat
Ich möchte gerne Vollzeit arbeiten
Czy oferujecie ubezpieczenie zdrowotne?
Bieten Sie Krankenversicherung an?
Tak, po sześciu miesiącach pracy tutaj
Ja, nachdem Sie sechs Monate hier arbeiten