Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Niemiecki :: Lekcja 95 Lekarz: Rozmowa z lekarzem

Słówka

Czy masz kule?
Haben Sie Krücken?
Zwichnięcie
Verstauchung (die)
Złamałeś kość
Sie haben einen Knochen gebrochen
Potrzebuję czegoś przeciwbólowego
Ich brauche ein Schmerzmittel
Nie mam wysokiego ciśnienia
Ich habe keinen hohen Blutdruck
Jestem w ciąży
Ich bin schwanger
Mam wysypkę
Ich habe einen Ausschlag
Do rany wdało się zakażenie
Der Schnitt ist infiziert
Spójrz na ten siniak
Sehen Sie sich diesen Bluterguss an
Grypa
Grippe (die)
Przeziębiłem się
Ich bin erkältet
Mam dreszcze
Ich habe Schüttelfrost
Gdzie boli?
Wo tut es weh?
Wszędzie
Überall
Od jak dawna tak się czujesz?
Wie lange fühlen Sie sich schon so?
Czuję się tak od 3 dni
Ich fühle mich seit drei Tagen so
Czy bierzesz jakieś leki?
Nehmen Sie irgendwelche Medikamente?
Tak, na serce
Ja, für mein Herz