Polski Niemiecki Lekcja 95 Nauka słownictwa

Niemiecki :: Lekcja 95. Lekarz: Rozmowa z lekarzem

loading

Słownictwo :: Niemiecki Polski

Haben Sie Krücken?
Czy masz kule?
Verstauchung (die)
Zwichnięcie
Sie haben einen Knochen gebrochen
Złamałeś kość
Ich brauche ein Schmerzmittel
Potrzebuję czegoś przeciwbólowego
Ich habe keinen hohen Blutdruck
Nie mam wysokiego ciśnienia
Ich bin schwanger
Jestem w ciąży
Ich habe einen Ausschlag
Mam wysypkę
Der Schnitt ist infiziert
Do rany wdało się zakarzenie
Sehen Sie sich diesen Bluterguss an
Spójrz na ten siniak
Grippe (die)
Grypa
Ich bin erkältet
Przeziębiłem się
Ich habe Schüttelfrost
Mam dreszcze
Wo tut es weh?
Gdzie boli?
Überall
Wszędzie
Wie lange fühlen Sie sich schon so?
Od jak dawna tak się czujesz?
Ich fühle mich seit drei Tagen so
Czuję się w ten sposób od trzech dni
Nehmen Sie irgendwelche Medikamente?
Czy bierzesz jakieś leki?
Ja, für mein Herz
Tak, na moim sercu