Polski Niemiecki Lekcja 84 Nauka słownictwa

Niemiecki :: Lekcja 84. Plaża: Uważaj na prądy

loading

Słownictwo :: Niemiecki Polski

Ist es ein Sandstrand?
Czy plażą jest piszczysta?
Gibt es einen Badewärter?
Czy jest ratownik?
Zu welchen Zeiten?
W jakich godzinach?
Ist es sicher für Kinder?
Czy to jest bezpieczne dla dzieci?
Ist es sicher zu schwimmen?
Czy można tutaj bezpiecznie pływać?
Können wir hier schwimmen?
Czy można tutaj pływać?
Ist das Wasser kalt?
Czy woda jest zimna?
Können wir hier gefahrlos tauchen?
Czy możemy tutaj bezpiecznie nurkować?
Gibt es gefährlichen Sog?
Czy są tutaj niebezpieczne prądy?
Wann ist Flut?
O której godzinie jest przypływ?
Wann ist Ebbe?
O której godzinie jest odpływ?
Gibt es gefährliche Strömungen?
Czy są tam silne prądy?
Wie komme ich zur Insel?
Jak dostać się na wyspę?
Kann uns ein Boot bringen?
Czy możeby tam popłynąć jakąś łodzią?