Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Niemiecki :: Lekcja 61 Zakupy: Sprzedaż

Słówka

Szukam naszyjnika
Ich suche eine Halskette
Czy macie wyprzedaż?
Haben Sie irgendwelche Sonderangebote?
Będę płacić gotówką
Ich zahle in bar
Czy mogę prosić o przytrzymanie tego dla mnie?
Können Sie sie für mich zurücklegen lassen?
Czy akceptujecie karty kredytowe?
Nehmen Sie Kreditkarten?
Chciałbym to wymienić
Ich möchte das umtauschen
Czy mogę go zwrócić?
Kann ich es umtauschen?
Otwarte
Offen
Zamknięte
Geschlossen
Zamknięte – przerwa obiadowa
Während der Mittagszeit geschlossen
Paragon
Quittung (die)
Wadliwy
Beschädigt
Uszkodzony
Kaputt
Wyjście
Ausgang (der)
Wejście
Eingang (der)
Sprzedawca
Verkäufer (der)
O której godzinie zamykacie?
Wann macht der Laden zu?
Sprzedawczyni
Verkäuferin (die)