Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Niemiecki :: Lekcja 3 Początek: Mów wolniej

Słówka

Proszę mówić wolniej
Sprechen Sie bitte langsam
Nie rozumiem
Ich verstehe nicht
Czy rozumiesz?
Verstehen Sie mich?
Oczywiście
Sicher
Proszę powtórzyć
Wiederholen Sie das bitte
Jeszcze raz
Noch mal
Słowo po słowie
Wort für Wort
Powoli
Langsam
Jak to powiedzieć?
Wie sagt man?
Co to oznacza?
Was bedeutet das?
Co Pan powiedział?
Was haben Sie gesagt?
Czy masz pytanie?
Haben Sie eine Frage?