Polski Niemiecki Lekcja 3 Nauka słownictwa

Niemiecki :: Lekcja 3. Początek: Mów wolniej

loading

Słownictwo :: Niemiecki Polski

Sprechen Sie bitte langsam
Proszę mówić wolniej
Ich verstehe nicht
Nie rozumiem
Verstehen Sie mich?
Czy rozumiesz?
Sicher
Oczywiście
Wiederholen Sie das bitte
Proszę powtórzyć
Noch mal
Jeszcze raz
Wort für Wort
Słowo po słowie
Langsam
Powoli
Wie sagt man?
Jak to powiedzieć?
Was bedeutet das?
Co to oznacza?
Was haben Sie gesagt?
Co Pan powiedział?
Haben Sie eine Frage?
Czy masz pytanie?