Polski Holenderski Lekcja 18 Nauka słownictwa

Holenderski :: Lekcja 18. Dojazd: Gdzie?

loading

Słownictwo :: Holenderski Polski

Achter de
Za
Voor de
Przed
Naast
Obok
Eerste deur aan de rechter kant
Pierwsze drzwi po prawej
Bij het vierde stoplicht naar rechts
Na czwartym światłach skręcić w prawo
Begrijp je me?
Rozumiesz mnie?
Noord
Północ
West
Zachód
Zuid
Południe
Oost
Wschód
Naar rechts
W prawo
Naar links
W lewo
Is er een lift?
Czy tam jest winda?
Waar is de trap?
Gdzie są schody?
In welke richting?
W którym kierunku?
Tweede deur aan de linker kant
Drugie drzwi na lewo
Bij de hoek naar links
Za rogiem skręć w lewo