Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Niderlandzki :: Lekcja 18 Wskazówki: Gdzie?

Słówka

Za
Achter de
Przed
Voor de
Obok
Naast
Pierwsze drzwi po prawej
Eerste deur aan de rechter kant
Na czwartych światłach skręć w prawo
Bij het vierde stoplicht naar rechts
Rozumiesz mnie?
Begrijp je me?
Północ
Noord
Zachód
West
Południe
Zuid
Wschód
Oost
W prawo
Naar rechts
W lewo
Naar links
Czy tam jest winda?
Is er een lift?
Gdzie są schody?
Waar is de trap?
W którym kierunku?
In welke richting?
Drugie drzwi na lewo
Tweede deur aan de linker kant
Za rogiem skręć w lewo
Bij de hoek naar links