Polski Hiszpański Lekcja 108 Nauka słownictwa

Hiszpański :: Lekcja 108. Komputer: Terminologia Email

loading

Słownictwo :: Hiszpański Polski

Cambio de línea automático (el)
Zawijanie tekstu
Ciberespacio (el)
Cyberprzestrzeń
Dirección de correo electrónico (la)
Adres e-mail
Libreta de direcciones (la)
Książka adresowa
Destinatario (el)
Odbiorca
Mensaje no deseados (el)
Spam
Responder a todos
Odpowiedz wszystkim
Archivos adjuntos (los)
Załączone pliki
Adjuntar
Dołączać
Encabezados de mensajes
Nagłówki wiadomości
Tema (el)
Temat