Polski Hiszpański Lekcja 102 Nauka słownictwa

Hiszpański :: Lekcja 102. Zatrudnienie: Szukam pracy

loading

Słownictwo :: Hiszpański Polski

¿Tiene permiso de trabajo?
Czy masz pozwolenie pracy?
Tengo permiso de trabajo
Mam pozwolenie pracy
No tengo permiso de trabajo
Nie mam pozwolenia pracy
¿Cuándo puede empezar?
Kiedy możesz zacząć?
Pago diez dólares la hora
Płacę dziesięć dolarów na godzinę
Le pagaré semanalmente
Płacę w odstępach tygodniowych
Al mes
Miesięcznie
Esté aquí a las ocho de la mañana
Bądź tu o 8:00
El trabajo se acaba a las cuatro y media
Praca kończy się o 16.30
Tiene los sábados y domingos libres
W weekendy masz wolne
Tiene que usar uniforme
W pracy obowiązuje strój roboczy
Hágalo así
Robisz to w ten sposób