Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Hiszpański :: Lekcja 101 Zatrudnienie: Ubieganie się o pracę

Słówka

Szukam pracy
Estoy buscando trabajo
Czy mogę zobaczyć twoje CV?
¿Puedo ver su hoja de vida?
Oto moje CV
Está es mi hoja de vida
Czy mogę skontaktować się z kimś, kto może Pana polecić?
¿Tiene referencias a las que pueda llamar?
Oto lista moich referencji
Aquí tiene una lista de mis referencias
Jakie masz doświadczenie?
¿Cuánta experiencia tiene?
Jak długo pracujesz w tej branży?
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta especialidad?
3 lata
Tres años
Jestem po studiach
Estoy graduado de la secundaria
Ukończyłam college
Estoy graduado de la universidad
Szukam pracy w niepełnym wymiarze godzin
Busco trabajo de media jornada
Chciałbym pracować na pełny etat
Quiero trabajar tiempo completo
Czy oferujecie ubezpieczenie zdrowotne?
¿Ofrece seguro médico?
Tak, po sześciu miesiącach pracy tutaj
Si, cuando complete seis meses de trabajo aquí