Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Dni i miesiące

Słówka

Dni tygodnia
Дни недели
Poniedziałek
Понедельник
Wtorek
Вторник
Środa
Среда
Czwartek
Четверг
Piątek
Пятница
Sobota
Суббота
Niedziela
Воскресенье
Miesiące roku
Месяцы года
Styczeń
Январь
Luty
Февраль
Marzec
Март
Kwiecień
Апрель
Maj
май
Czerwiec
Июнь
Lipiec
Июль
Sierpień
Август
Wrzesień
Сентябрь
Październik
Октябрь
Listopad
Ноябрь
Grudzień
Декабрь