Polski Rosyjski Numery Nauka słownictwa

Rosyjski :: Numery

loading

Słownictwo :: Rosyjski Polski

ноль
Zero
Один
Jeden
Два
Dwa
Три
Trzy
Четыре
Cztery
Пять
Pięć
Шесть
Sześć
семь
Siedem
Восемь
Osiem
Девять
Dziewięć
Десять
Dziesięć
Одиннадцать
Jedenaście
Двенадцать
Dwanaście
Тринадцать
Trzynaście
Четырнадцать
Czternaście
Пятнадцать
Piętnaście
Шестнадцать
Szesnaście
Семнадцать
Siedemnaście
Восемнадцать
Osiemnaście
Девятнадцать
Dziewiętnaście
Двадцать
Dwadzieścia