Polski Chiński Numery Nauka słownictwa

Chiński :: Numery

loading

Słownictwo :: Chiński Polski

0
Zero
1
Jeden
2
Dwa
3
Trzy
4
Cztery
5
Pięć
6
Sześć
7
Siedem
8
Osiem
9
Dziewięć
10
Dziesięć
11
Jedenaście
12
Dwanaście
13
Trzynaście
14
Czternaście
15
Piętnaście
16
Szesnaście
17
Siedemnaście
18
Osiemnaście
19
Dziewiętnaście
20
Dwadzieścia