Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Rosyjski :: Lekcja 104 Zatrudnienie: Surfowanie po Internecie

Słówka

Strona główna
Домашняя страница
Prześlij
Загружать
Wybierać
Выбирать
Folder
Папка
Pasek narzędzi
Панель инструментов
Wracać
Вернуться
Zakładka
Закладка
Małpa (@)
Собака (@)
Ukośnik (/)
Косая черта (/)
Dwukropek (:)
Двоеточие (:)