Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu

Rosyjski :: Lekcja 25 Czas: Miesiące

Słówka

Miesiące w roku
Названия месяцев
Styczeń
Январь
Luty
Февраль
Marzec
Март
Kwiecień
Апрель
Maj
Май
Czerwiec
Июнь
Lipiec
Июль
Sierpień
Август
Wrzesień
Сентябрь
Październik
Октябрь
Listopad
Ноябрь
Grudzień
Декабрь