Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Kinesisk :: Leksjon 4 Start: Vær så snill og takk

Ordliste

Vennligst
qĭng 请
Takk
xiè xie 谢谢
Vær så god
bù kè qi 不客气
Gratulerer med dagen
shēng rì kuài lè 生日快乐
Gratulerer
zhù hè 祝贺
Lykke til
hăo yùn 好运
Hva heter du?
nĭ de míng zi shì shén me 你的名字是什么?
Unnskyld, jeg hørte ikke navnet ditt
wŏ méi yŏu tīng qīng chŭ nĭ de míng zi nĭ néng zài shuō yī biàn mā 我没有听清楚你的名字,你能再说一遍吗
Hyggelig å møte deg
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Hvor er du fra?
nĭ cóng nă lĭ lái 你从哪里来?
Jeg er fra New York
wŏ cóng niŭ yuē lái 我从纽约来