Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Engelsk :: Leksjon 109 Datamaskin: Sjargong

Ordliste

Gjestebok
Guest book
Handlevogn
Shopping cart
Nyhetsgruppe
Newsgroup
Abonner
Subscribe
Utgående meldinger
Outgoing messages
Kryptert e-post
Encrypted mail
Sendt-boks
Sent box
Slettede meldinger
Deleted messages
Innboks
Inbox
Utboks
Outbox