Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Engelsk :: Leksjon 108 Datamaskin: E-postterminologi

Ordliste

E-postadresse
Email address
Adressebok
Address book
Mottaker
Recipient
Søppelpost
Spam
Svar til alle
Reply to all
Vedlagte filer
Attached files
Vedlegg
Attach
Meldingsoverskrifter
Message headings
Emne
Subject