Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Engelsk :: Leksjon 106 Sysselsetting: Dataoppføring

Ordliste

Fet
Bold (text)
Mal
Template
Preferanser
Preferences
Kryss av i boksen
Check the box
Filoverføring
File transfer
Logg på
Log on
Søkeord
Keyword
Brukernavn
User name
Passord
Password
Digital signatur
Digital signature
Offentlig domene
Public domain
Båndbredde
Bandwidth
Banner
Banner
Ikon
Icon
Vanlige spørsmål
Frequently asked questions