Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Engelsk :: Leksjon 105 Sysselsetting: Navigasjonsterminologi

Ordliste

Tilbake
Back
Fremover
Forward
Lagre
Save
Last ned
Download
Utfør
Run (execute)
Klikk
Click
Dra
Drag
Slipp
Drop
Oppdatert
Updated
Oppdater
Update
Rullegardinmeny
Drop down menu
Stopp
Stop