Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Engelsk :: Leksjon 104 Sysselsetting: Surfing på Internett

Ordliste

Hjemmeside
Homepage
Laste opp
Upload
Velg
Choose
Verktøylinje
Toolbar
Gå tilbake
Go back
Bokmerke
Bookmark
Krøllalfa (@)
At (@)
Skråstrek (/)
Slash (/)
Kolon (:)
Colon (:)