Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Engelsk :: Leksjon 102 Sysselsetting: Leting etter arbeid

Ordliste

Har du arbeidstillatelse?
Do you have a working permit?
Jeg har arbeidstillatelse
I have a working permit
Jeg har ikke arbeidstillatelse
I do not have a working permit
Når kan du begynne?
When can you start?
Jeg betaler ti dollar timen
I pay ten dollars an hour
Jeg vil betale deg per uke
I will pay you per week
Per måned
Per month
Vær her klokken 8:00
Be here at 8:00 AM
Arbeidet slutter klokken 4:30
Work ends at 4:30
Du har lørdager og søndager fri
You have Saturdays and Sundays off
Du vil bruke uniform
You will wear a uniform
Du gjør det slik
You do it like this