Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Engelsk :: Leksjon 101 Sysselsetting: Søknad om arbeid

Ordliste

Jeg leter etter en jobb
I am looking for a job
Kan jeg få se din CV?
May I see your resume?
Her er min CV
Here is my resume
Har du referanser jeg kan kontakte?
Are there references I can contact?
Her er en liste over mine referanser
Here is a list of my references
Hvor mye erfaring har du?
How much experience do you have?
Hvor lenge har du jobbet i dette feltet?
How long have you been working in this field?
3 år
3 years
Jeg har videregående utdannelse
I am a high school graduate
Jeg har høyskoleutdannelse
I am a college graduate
Jeg leter etter en deltidsjobb
I am looking for a part time job
Jeg ønsker å jobbe fulltid
I would like to work full time
Tilbyr dere helseforsikring?
Do you offer health insurance?
Ja, etter seks måneders arbeid
Yes, after six months of working here