Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Engelsk :: Leksjon 97 Kontor: Utstyr

Ordliste

Faks
Fax machine
Kopimaskin
Photocopier
Telefon
Telephone
Skrivemaskin
Typewriter
Projektor
Projector
Datamaskin
Computer
Skjerm
Screen
Fungerer skriveren?
Is the printer working?
Disk
Disk
Kalkulator
Calculator