Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Engelsk :: Leksjon 88 Ferie: Grunnleggende aktiviteter

Ordliste

Jeg liker å spille dam
I like to play checkers
Jeg vil spille kort
I want to play cards
Jeg liker ikke å spille sjakk
I don’t like to play chess
Jeg trenger ikke å gå til restauranten
I don’t need to go to the restaurant
Jeg liker å fly drage
I like to fly a kite
Jeg liker ikke fjellklatring
I don’t like mountain climbing
Jeg liker å sykle
I like to ride a bike
Jeg vil ikke spille videospill
I don’t want to play video games
Jeg liker å danse
I like to dance
Jeg liker å spille
I like to play
Jeg trenger å gå hjem
I need to go back home
Jeg trenger å sove
I need to go to sleep
Jeg liker å skrive dikt
I like to write poems