Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Engelsk :: Leksjon 31 Motpoler: Lett / vanskelig

Ordliste

Enkel
Easy
Vanskelig
Difficult
Samme
Same
Annerledes
Different
Trekk
Pull
Skyv
Push
Few
Mange
Many
Lang
Long
Kort
Short
Ingenting
Nothing
Noe
Something