Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Engelsk :: Leksjon 9 Start: Uttrykk

Ordliste

Forresten
By the way
I det minste
At least
Endelig
Finally
Uansett
However
Derfor
Therefore
Ikke bekymre deg
Don't worry
Det avhenger
That depends
Jeg beklager
I am sorry
Akkurat nå
Right now
Jeg vet ikke
I don’t know
Som dette
Like this