Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Engelsk :: Leksjon 8 Start: For eksempel

Ordliste

Av
Of
Av
Of the
Hvis
If
Siden
Since
Selv om
Although
Vår
Our
Mellom
Between
Kanskje
Maybe
On
For eksempel
For example