Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Engelsk :: Leksjon 6 Start: Korte spørsmål

Ordliste

Når?
When?
Hvor?
Where?
Hvilken?
Which?
Hvem?
Who?
Hvem sin?
Whose?
Hvorfor?
Why?
Hva?
What?
Hvordan?
How?
Hvor lenge?
How long?
Hvor mye?
How much?
Har du?
Do you have?
Til hvem?
To whom?
Med hva?
With what?