Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Engelsk :: Leksjon 5 Start: Pronomen

Ordliste

Jeg
I
Du
You (informal)
Du
You (formal)
Han
He
Hun
She
Vi
We
Dere
You (plural)
De
They
Min
My
Din
Your
Hans
His
Hennes
Her
Dette
This
Det
That
Disse
These
De
Those