Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Engelsk :: Leksjon 4 Start: Vær så snill og takk

Ordliste

Vennligst
Please
Takk
Thank you
Vær så god
You’re welcome
Prosit (etter et nys)
Bless you (after a sneeze)
Gratulerer med dagen
Happy birthday
Gratulerer
Congratulations
Lykke til
Good luck
Hva heter du?
What is your name?
Jeg heter Maria
My name is Maria
Unnskyld, jeg hørte ikke navnet ditt
Pardon, I didn’t hear your name
Hyggelig å møte deg
Pleased to meet you
Hvor er du fra?
Where are you from?
Jeg er fra New York
I am from New York