Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Engelsk :: Leksjon 2 Start: Jeg snakker litt

Ordliste

Snakker du engelsk?
Do you speak English?
Ja, litt
Yes, a little
Ja
Yes
Nei
No
Hyggelig å møte deg
Nice to meet you
Hyggelig å se deg
Nice to see you