Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Italiensk :: Leksjon 34 Motsetninger: Mer / mindre

Ordliste

Mer
Più
Mindre
Meno
Korrigere
Giusto
Feil
Sbagliato
Glad
Felice
Trist
Triste
Ren
Pulito
Skitten
Sporco
Levende
Vivo
Død
Morto
Sent
Tardi
Tidlig
Presto