Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Portugisisk :: Leksjon 34 Motsetninger: Mer / mindre

Ordliste

Mer
Mais
Mindre
Menos
Korrigere
Correto
Feil
Incorreto
Glad
Feliz
Trist
Triste
Ren
Limpo
Skitten
Sujo
Levende
Vivo
Død
Morto
Sent
Tarde
Tidlig
Cedo