Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Portugisisk :: Leksjon 28 Tid: Avtaler

Ordliste

Hvilken dag?
Que dia?
Hvilken måned?
Que mês?
Når?
Quando?
Når er din avtale?
Quando é sua hora marcada?
Etterpå
Depois
Vekk meg klokken 8
Me acorde às oito
Alltid
Sempre
Kan vi snakke om det i morgen?
Podemos conversar amanhã?
Før
Antes
Tidlig
Cedo
Senere
Mais tarde
Mange ganger
Muitas vezes
Aldri
Nunca
Agora
En gang
Uma vez
Noen ganger
De vez em quando
Snart
Em breve