Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Tysk :: Leksjon 83 Strand: La oss gå og svømme

Ordliste

Vann
Wasser (das)
Basseng
Pool (der)
Svømmebrett
Surfboard (das)
Snorkel
Schnorchel (der)
Snorkling
Schnorcheln
Surfing
Surfen
Svømming
Schwimmen
Dykking
Tauchen